Training / Boeken

EEN MENS BETER LATEN WORDEN
DANKZIJ SUGGESTIEVE TAAL

4 delen in boekvorm – 52 hoofdstukken839 voorbeelden128 oefeningen

Deze training is gegarandeerd 100% A.I.-vrij

DEEL 1
17 HOOFDSTUKKEN over de BASISPRINCIPES VAN RESPECTVOLLE GESPREKSTACTIEKEN EN TAALTECHNIEKEN van MILTON ERICKSON

In DEEL 1 leer je:

 • De tactiek en techniek van een coachgesprek
 • Hoe je met spreken en schrijven de ander beïnvloedt
 • Waarom elk woord telt
 • Hoe je de ander onopvallend een gezonde opdracht geeft
 • De suggestieve kracht van het woord ‘heel’
 • Zintuiglijk spreken: hoe je de ander laat zien, horen en voelen
 • Het werkwoord als de motor in de zin
 • De visie en taal van Milton Hyland Erickson
 • Het belang van vertrouwen, verlangen, vragen en vergeten
 • Hoe een mens luistert, zich ontwikkelt en gezond kan blijven
 • De rol van het Bewuste en van het Onbewuste
 • Hoe je de sfeer bepaalt waarin de ander gaat denken en voelen
 • Hoe je in een ontmoeting afstand overbrugt en jezelf beschermt
 • Rapport maken en niet-weten
 • Hoe je de gezonde kern in de ander wakker maakt en kracht geeft
 • Wanneer hanteer je als medicus suggestieve taal?
 • Hoe wil jij de ander ontspannen nieuwe ideeën laten overwegen (via directe of indirecte suggesties)?
 • Drie indringende manieren van spreken om de ander te beïnvloeden
 • Zes extra manieren om met jouw stem de ander te beïnvloeden
 • Verbale aikido en vindingrijkheid
 • De richting van overtuigingen veranderen met behoud van de kracht ervan
 • Hoe je de ander ontwapent zonder (verbaal) geweld
 • Bedreigingen ontladen, beledigingen ombuigen en grenzen hanteren
 • Uitzonderingssituaties waarin je beter geen suggestieve taal gebruikt
 • Hoe je slecht nieuws brengt en noodzakelijke kritiek levert

Te koop bij uitgeverij Brave New Books

DEEL 2
15 HOOFDSTUKKEN over RESPECTVOLLE GESPREKSTACTIEKEN EN TAALTECHNIEKEN van MILTON ERICKSON DIE VRIJHEID, RUIMTE EN KEUZES SCHENKEN

In DEEL 2 leer je:

 • Hoe jij weerstand in de ander ontlaadt en diens zelfrespect laat groeien
 • Hoe jij de ander laat kennismaken met een gewenste toekomst
 • Hoe je de ander vrij laat in het bepalen van wat noodzakelijk is
 • Het wonder van vergeten: hoe je iemand onopvallend wegleidt van pijn en ander ongemak
 • Respect tonen en het zelfrespect van de ander laten groeien
 • Hoe je de ander onopvallend aanzet tot concrete stappen
 • De kracht van vaagheid in aanduidingen van hoeveelheid, plaats en soort’
 • Trance, de ingang tot onze eigen schatkamer
 • Stapje voor stapje minder pijn, minder angst, minder stress
 • Fragmenteren en inzoomen
 • Hoe je de ander laat denken aan meer dan één aangename mogelijkheid
 • Hoe je voorkomt dat de ander aangeboden mogelijkheden bekritiseert
 • Hoe je de ander onopvallend specifieke gedachten laat hebben
 • Hoe je de leiding neemt én behoudt in een gesprek
 • De kunst van het vragen stellen
 • Hoe je de mechanismen en strategieën van de ander ontdekt
 • Hoe je de ander onopvallend laat vinden wat hij of zij zoekt
 • Geruststellen en mogelijkheden voorstellen via ‘soms’
 • Hoe je de ander onopvallend overhaalt om toe te stemmen
 • De zachte overtuigingskracht van truïsms, analogieën en verhalen
 • Hoe je de ander laat ontspannen en essentiële inzichten voorschotelt

Te koop bij uitgeverij Brave New Books

DEEL 3
15 HOOFDSTUKKEN over RESPECTVOLLE GESPREKSTACTIEKEN EN TAALTECHNIEKEN van MILTON ERICKSON DIE WEERSTAND ONTLADEN EN VOORKOMEN, UITWEGEN WIJZEN, VERWARREN EN VOORSPELLEN

In DEEL 3 leer je:

 • Hoe je de ander laat denken aan één specifieke mogelijkheid
 • Slim verrassen met het woord ‘niet’
 • Slim gebruikmaken van weerstand bij de ander
 • Hoe je van een tegenstander een medewerker maakt
 • Eigen fouten herstellen en nieuwe weerstand bij de ander meteen voorkómen
 • Slim vermijden
 • Nieuwe gevoelens en nieuw gedrag uitlokken
 • Herkaderen
 • Wat te doen als de ander informatie achterhoudt
 • Hoe je de ander uit rigide gewoonten en mechanismen haalt
 • Verrassen en schokken: het belang van verwarring bij een gewenste verandering
 • Hoe je de ander laat verlangen naar helderheid en actie
 • Hoe je een automatisch antwoord van de ander onmogelijk maakt
 • Hoe je de (gezonde) behoeften van een ander onopvallend aanwakkert
 • De zuigende kracht van verwachting
 • Hoe je de ander — met gemak — alvast op een bepaald spoor zet
 • Ontdek met welke zinnen je kunt voorspellen
 • De verborgen krachten van vage werkwoorden
 • Het Onbewuste prikkelen met voldongen of te voorspellen feiten
 • Resultaten verkrijgen m.b.v. vage tijdsaanduidingen
 • Hoe je de ander gemakkelijker ‘ja’ laat denken en zeggen
 • Hoe de ander zonder wilskracht een doel kan bereiken
 • Het maken van een dubbele binding
 • Hoe gedrag verandert door een koppeling die jij eerder hebt aangelegd
 • De kunst van het conditioneren

Te koop bij uitgeverij Brave New Books

DEEL 4
2 HOOFDSTUKKEN over DE WORTEL VAN HET PSYCHISCHE PROBLEEM.

In DEEL 4 leer je over:

 • De wonderlijke mechanismen in ons brein
 • De kenmerken van ons denkvermogen.

Te koop bij uitgeverij Brave New Books

WAT IS EEN TAALKRACHTTRAINING?

Middels deze taalkrachttraining leer je een gesprek zodanig te sturen dat die ander – bewust of onbewust – in zichzelf te rade gaat voor het vinden van een optimale oplossing voor een bepaalde kwestie. Die kwestie kan de lichamelijke gezondheid zijn of het herstel ervan, of een probleem met werk of relaties, of te maken hebben met eigenwaarde, gedrag en vaardigheden.

Vijf belangrijke aandachtsgebieden in de volledige taalkrachttraining:

1 – de kracht van jouw woorden

2 – de kracht van jouw houding

3 – de kracht van jouw suggesties

4 – de kracht van jouw gesprekstactiek

5 – de kracht van jouw (verbale) vindingrijkheid.

HET CENTRALE UITGANGSPUNT
VAN DEZE TAALKRACHTTRAINING

De invloedrijke vaardigheden die je via deze training opdoet, gebruik je allereerst om de ander een voordeel te bezorgen! En die ander bepaalt zelf welk voordeel dat is!

Dat is heel belangrijk! Je krijgt namelijk handvatten om een ander te helpen.

Die handvatten reik je aan vrijwel zonder dat die ander dat doorheeft.

En dat niet alleen: die handvatten reik je aan zonder dat je rechtstreeks tips en adviezen hoeft te geven.

Dus gebruik deze vaardigheden alleen maar wanneer je werkelijk weet wat goed is voor de ander, nu en later (Heb je al gevraagd wat de ander nodig heeft?).

VOORBEELD:

“Ik weet niet welke oplossing jij het prettigst zult vinden”
Het bovenstaande zinnetje is een simpel voorbeeld van suggestieve taal
uit de training “Een mens beter laten worden dankzij suggestieve taal”.

Met die zin bereik je minimaal vier dingen:

je neemt wat weerstand bij de ander weg
(“Dus jij gaat me niet vertellen wat ik moet doen…”)
en
je bepaalt meteen de richting van het gesprek
(“Wat zijn voor jou prettige oplossingen?”)
en
je verwart de ander
(“Hoezo weet je dat niet? Ik kom hier voor jouw hulp!”)
waardoor diens kritische aandacht even wordt beziggehouden
en
een innerlijke zoektocht mogelijk wordt
(“Wat zijn voor mij prettige oplossingen?”).

Reacties zijn gesloten.