Gesprekstactiek: “Ga altijd mee met de weerstand van de ander”

In 2009 overleed in het Spaarne ziekenhuis een patiënt van uroloog Arjen Noordzij na een kijkoperatie. De zus van de overledene meende dat er medische missers waren begaan. Diverse besprekingen konden de vrouw niet overtuigen dat er hooguit sprake was van ‘normale medische risico’s’. Haar klachten, over de zorg en daarna over het overleg, leidden uiteindelijk tot een tuchtrechtszaak. Pijnlijk voor iedere betrokkene.

Noordzij won de rechtszaak op medisch-juridische gronden en zag in welke fout hij had gemaakt: in de nabesprekingen had hij zich voornamelijk beziggehouden met het medisch weerleggen van alle punten van de zus van de overledene. Hij had haar emoties niet werkelijk – in elk geval niet voldoende – gehoord.

Je leest hier een blog van taalkrachttraining.nl .
Welke ‘fouten’ maakte Noordzij tijdens de nabespreking?
Ik was er natuurlijk niet bij, maar uit het onderstaande filmpje worden twee dingen duidelijk:

 1. ER WAS GEEN RAPPORT
  Er wordt al inhoudelijk aan de kwestie gewerkt terwijl er geen rapport is: geen wederzijds begrip, geen wederzijds vertrouwen.
  Het verdriet, de woede en de onmacht van de vrouw is niet voldoende gehoord en erkend. Er was niet voldoende empathie van de kant van Noordzij.
  =
 2. DE WEERSTAND WORDT NIET ONTLADEN EN DAARNA ZELFS VERGROOT
  Het centrale standpunt van psychiater Milton H. Erickson (1901-1980) over de omgang met patiënten en hun kwalen was: ga altijd mee met de weerstand van de ander. Zelfs als jij als arts weet dat de ander het fout heeft, dan nog ga je eerst in diens visie mee. * In zijn eigen woorden:
  ‘Vecht nooit met welk gedrag ook waarmee de patiënt je kantoor binnenkomt. Wijs nooit gedrag af en spreek het nooit tegen. In plaats daarvan: kijk ernaar, onderzoek het, vraag je af hoe je het zou kunnen gebruiken en bedenk dan een specifieke wijze van aanpak.’
  =

  En geldt Ericksons visie niet voor de omgang met eenieder die een probleem ervaart?
  Is strijden met mensen die in een emotionele staat verkeren niet de beste manier om hun emoties te vergroten?
  De veronderstelling dat je een geëmotioneerd persoon met reële en waarheidsgetrouwe argumenten kunt overtuigen van de waarheid van jouw standpunt, is een illusie.

 

‘Ik schoot te veel in de verdediging’

 

Met taalkrachttraining word je je bewust van het nut van gesprekstactieken. En je leert bijzondere suggestieve taaltechnieken waardoor je in zulke vervelende situaties veel aangename mogelijkheden kunt ontdekken en gebruiken.

Abonneer je op mijn nieuwsbrief en ontvang gratis  een downloadbare pdf van de eerste twee hoofdstukken van “Een mens beter laten worden dankzij suggestieve taal – Boek 1: Basisprincipes van respectvolle gesprekstactieken en taaltechnieken”.
=
=

* Uit: “EEN MENS BETER LATEN WORDEN DANKZIJ SUGGESTIEVE TAAL – Boek 1 – Basisprincipes van respectvolle gesprekstactieken en taaltechnieken) van Tura Gerards
=
=

Hoe kun je iemand de sterke neiging geven om toe te stemmen?

Een van de interessantste aspecten van taalkracht is de YES-SET. Verkopers en reclame-mensen weten dat alle decennia lang en ze maken er grif gebruik van. Het gevaar daarin is: de consument heeft dat niet door. Een yes-set is het gevolg van een mechanisme in ons brein waarvan we ons niet bewust zijn.

Als arts, psychiater, psycholoog, coach en docent kun jij eveneens gebruikmaken van yes-sets.
Dan hoop ik uiteraard wel dat jij ervoor zorgt dat dat taalkrachtmiddel dan ook werkelijk voordelig is voor de ander.
En dat jouw patiënt, cliënt, coachee en leerling daardoor gemakkelijker diens grootste wens ziet uitkomen.

Want zoals gezegd: de yes-set is een gevaarlijk, hypnotisch fenomeen.
Je vergroot de kans dat mensen automatisch een stelling van jou beamen of een vraag van jou met ‘ja’ beantwoorden.
=

HOE KAN DAT?
Hoe komt het dat een yes-set ons iets laat doen zonder dat we doorhebben dat we bestuurd worden?
Dat komt door de manier waarop ons brein werkt.

Als wij ons denken een paar keer achter elkaar prikkelen met iets dat we kunnen beamen, dan krijgt ons brein – zonder dat wij dat voelen – de neiging om tegen de volgende prikkel ook ‘ja’ te zeggen, zelfs al zou een nee-antwoord beter zijn. Het is een mechanisme, mede op basis van de natuurlijke eigenschap van het zenuwstelsel om signalen te herhalen.
=

VOORBEELD
Psychiater Milton Erickson (1901-1980) stelde:
“Je kunt het verleden niet meer veranderen. Inzicht in het verleden kan leerzaam zijn. Maar ja, je leeft vandaag. En iedere dag verandert je leven.”

Als je goed gaat kijken, dan zie je dat Erickson hier een YES-SET creëert.
Met die vier kleine zinnetjes laat hij je vier keer ‘JA’ denken.
Anders gezegd: je kunt niet ontkennen dat er waarheid schuilt in elk van de vier zinnen.
Erickson bouwt het zodanig op dat je na drie keer beamen ook tegen de vierde zin – bijna automatisch – ‘ja’ gaat zeggen.
En dat is nou precies waar de kracht van een yes-set op gericht is!
Erickson wil zijn patiënt laten denken dat iedere dag van diens leven nieuwe kansen biedt voor verandering (en dus mogelijk ook verbetering) en hij bereidt dat voor door eerst drie gemakkelijke zinnetjes uit te spreken waarop die patiënt niets anders kan doen dan ‘ja’ denken.
=

CONCLUSIE
Gebruik de yes-set dus alleen maar ten behoeve van de algehele gezondheid van degene die hulp bij je zoekt!
Ik smeek je: pas dat krachtig suggestieve taalmiddel slechts toe om die ander diens eigen gekozen doel te laten bereiken.
Dan zal een yes-set een helende wondertruc blijken te zijn!
En jouw patiënt, cliënt, coachee en leerling zal blij met je zijn en je echt goed vinden!
Ook al weten ze niet hoe je dat voor elkaar hebt gekregen.
=

EEN-NA-LAATSTE VRAAG
Heb jij zelf last van chronische kwalen, pijn of ander ongemak?
Hoe weet jij of jij jezelf niet voortdurend met yes-sets voedt via je denken en de uitspraken die je regelmatig herhaalt?
En zo die chronische kwalen, pijn en ongemak beaamt, zelfs als je denkt bezig te zijn met het oplossen ervan?

+
=
EN DE LAATSTE VRAAG
Wil je hier in getraind worden?
Of wil je jouw personeel hierin trainen?
Neem dan contact met me op.


=
=

Literatuur:
Erickson, Milton H. & Zeig, Jeffrey K. Onbewust leren. Amsterdam: uitgeverij Karnak, derde druk 2005.

 

Zeg als arts nooit: “Het zit tussen de oren”

Een patiënt heeft al lange tijd last en pijn. En jij hebt als arts die patiënt onderzocht en met jou diverse specialisten. Van top tot teen. Met de allernieuwste apparatuur. Er is medisch niets te vinden wat de last en de pijn bij de patiënt veroorzaakt. Lees nu waarom je nooit tegen een patiënt mag zeggen “dat het tussen de oren zit”.

 

‘Het zit tussen de oren’: dat is voor de meeste mensen een grove belediging.
En dat is logisch want zij lijden onder hun last en pijn.
Ze beleven dat… ook al is alles op fysiologisch en neurologisch gebied in orde.

Kan dat?
Ja, dat kan.

 

Hoe kan iemand pijn voelen ’terwijl die er niet kan zijn’?
Daar zijn minimaal twee antwoorden op:

1 – Conditionering
Iemand kan pijn voelen ten gevolge van conditionering. Herinner je de hond van Pavlov met zijn hapjes en het klinkende belletje. Dat belletje is een onbeduidende extra prikkel die niets met eten te maken heeft maar dat wel kan worden. Zelfs bij een hond zit het tussen de oren (breinwerking) en het arme dier kan er niets aan doen. En zeg nou zelf: wie herkent een belletje als een prikkel die speeksel en maagsap kan produceren?

Voorbeeld bij de mens
Conditionering kan ten grondslag liggen aan het verschijnsel dat sommige mensen veel en vaak ziek zijn. Wanneer bijvoorbeeld iemand als kind pas bij ziekte echt aandacht van vader of moeder kreeg, dan wordt dat onopvallend in het brein geprogrammeerd. Dan kan het zomaar gebeuren dat die kinderen als volwassenen niet snappen waarom ze zo vaak ziek zijn wanneer het “binnen de sociale context” niet zo lekker loopt. En artsen ontdekken dat ook niet altijd.
=

2 – Suggestie
Wanneer iemand tegen zichzelf zegt “ik heb daar pijn”, dan wordt dat betreffende gebied op een of andere manier via aandacht fysiologisch geprikkeld. Dat kan allerlei vormen aannemen. Het kan zelfs leiden tot pijnbelevingen die louter en alleen gebaseerd zijn op door de patiënt gehanteerde gedachten en bijkomende associaties en gevoelens. Een ingebeelde pijn kan werkelijk pijn doen, net zoals je het heel even koud kunt krijgen als je je voorstelt dat jij naakt in een groot bad met ijswater stapt.

Volgens psychiater Milton Erickson (1901-1980) kan een specifieke pijn al verdwenen en opgelost zijn en de patiënt toch in dat gebied pijn blijven ervaren. Dat kan:
– omdat de voortdurende aandacht (herhaling!) die de patiënt aan dat pijnlijke gebied schenkt pijnprikkelend is geworden
– of omdat de patiënt voor het ontlasten van de oorspronkelijke pijn (die nu weg is) het lichaam op een of andere manier anders is gaan gebruiken waardoor een andere pijn is toegevoegd die niet onderscheiden wordt van de oorspronkelijke pijn.

 

Woorden en gedachten
In mijn praktijk verminder ik bij mensen pijn waarvoor de doktoren geen oorzaken kunnen vinden. Wanneer potentiële klanten horen dat ik dat met behulp van woorden en taal doe, dan kijken ze me aan alsof ik gek ben. Dan is mijn standaard antwoord: “Ik kan door middel van woorden jouw pijn niet alleen verminderen, ik kan met woorden jouw pijn ook veel en veel erger maken!” Gek genoeg geloven mensen dat laatste meteen. Dat weten ze, bewust of onbewust.

 

Ontdek de helende kracht van taal en van je houding
Zeg dus nooit uit jezelf tegen een patiënt: “Het zit tussen de oren”. Ook al heb je gelijk. Je vergroot de weerstand in je patiënt en dat is vrijwel altijd de verkeerde richting. En bedenk: het placebo-effect zit ook tussen de oren. En iedere wetenschapper weet hoe sterk het placebo-effect meewerkt in het positieve resultaat.

Als jij als arts een betere aanpak wenst voor ‘kwesties die tussen de oren zitten’, dan is het volgen van mijn taalkrachttraining absoluut een aanrader. Je breidt je vakkennis uit met suggestieve taaltechnieken en gesprekstactieken die je patiënt op het spoor brengen van heling, genezing en het behouden van de eigen gezondheid.

Wil je meer weten, voor jezelf of je bedrijf, of een kennismakingsgesprek, neem dan contact met me op via email.

 

 

 

Wat doe je met een patiënt die weerstand vertoont?

In elke ontmoeting met elk mens speelt ‘rapport’ een hoofdrol. Zonder rapport kun je als arts de overtuigingen en het gedrag van een patiënt niet in een goede, gezonde richting sturen. En zonder rapport is de kans groot dat weerstand in die ander de zaak zal verstoren.
=

Een van belangrijke manieren om gemakkelijk rapport te krijgen is de visie van de ander respecteren.
Psychiater Milton Erickson (1901-1980) stelde: ga mee met de weerstand van de patiënt.
Zelfs als jij als arts weet dat de patiënt het fout heeft, dan nog surf je op diens visie verder.
Uiteraard zal je jouw vaardigheden en kennis gebruiken om tot een eindresultaat
te komen dat voor jullie beiden goed is.
Maar het laatste wat je wil, is weerstand creëren.
=

Hieronder volgt een waargebeurd verhaal: een vrouw vertelt iets wat haar ongetwijfeld diep geraakt zal hebben.
=

Een vrouw heeft een miskraam gehad en vertelt aan een arts dat het kindje nog leefde.
Dat laatste was volgens die arts onmogelijk.

De medicus spreekt uiteraard vanuit diens ervaring en wetenschappelijke kennis;
de vrouw spreekt vanuit haar persoonlijke ervaring.
Hier wordt rapport opgeofferd aan kennis, waarheidsbevinding en misschien wel status.


Dat heeft minimaal twee gevolgen.

1 –
Stel dat de arts geen gelijk heeft, dan is er kans op een vertrouwensbreuk.
Wil deze vrouw nog wel zijn of haar patiënt zijn
?
Zij weet het immers beter dan de arts.

2 –
Stel dat de arts wel gelijk heeft, dan nog zal deze vrouw waarschijnlijk liever niet
zijn of haar patiënt zijn. Want zij voelt zich niet serieus genomen en meent nog
steeds het beter te weten dan de arts.
=

De vrouw in dit verhaal reageert echter onverwacht meesterlijk.
Onaangedaan haalt zij haar mobieltje tevoorschijn.

‘Ik heb het gefilmd’, zegt ze.

En de arts ziet in die beelden (inclusief close-up) hoe de vrouw
haar miskraam op keukenpapier legt en dat er
duidelijk kloppende bewegingen te zien zijn in de getoonde massa.
=
=

In elke ontmoeting speelt ‘rapport’ een hoofdrol. Met rapport kun je als arts de overtuigingen en het gedrag van een patiënt in een goede, gezonde richting sturen. En als je weinig tijd voor en met de patiënt hebt, zul je vindingrijk moeten zijn. En dat begint à la Milton Erickson als volgt:


‘Vecht nooit met welk gedrag dan ook
waarmee de patiënt je kantoor binnenkomt.
Wijs nooit gedrag af en spreek het nooit tegen.|
In plaats daarvan:

kijk ernaar, onderzoek het,
en vraag je af hoe je het zou kunnen gebruiken,
en bedenk dan
een specifieke wijze van aanpak.’
=
=

Boek 1 van de taalkrachttraining “Een mens beter laten worden dankzij suggestieve taal” bevat een hoofdstuk waarin acht belangrijke aspecten van goed rapport worden uitgelegd. Wil je meer weten over deze training voor jezelf of je bedrijf, schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief en ontvang gratis hoofdstuk 1 (downloadbare pdf)

De volledige taalkrachttraining wordt gegeven aan de hand van 3 boeken: 51 hoofdstukken met effectieve taalconstructies om de ander in een goede richting te laten denken en gaan. Met ruim 90 oefeningen en 540 voorbeelden.

=
=
=
=
=

Hoe ontstaat iatrogene ziekte en hoe iatrogene gezondheid?

Geachte arts, uw vakkundigheid, daadkracht en discipline staan hier buiten kijf. U verstaat uw professie en weet meer over ziektes en medicijnen dan ik ooit zal weten. En ik wil u iets vragen: hoe veroorzaakt u iatrogene gezondheid? En denkt u dat taalvaardigheid daaraan kan bijdragen?
=

IATROGENE ZIEKTE
Misschien heeft u nog nooit gehoord van de term ‘iatrogene gezondheid’…
Wel natuurlijk van ‘iatrogene ziekte’: een aandoening veroorzaakt door medisch handelen.
Er zijn foutjes en ongelukjes van allerlei aard, maar het kan ook voorkomen dat een arts (ongemerkt) zodanig ‘hapert’ in zijn of haar sociale en verbale contact met de patiënt dat diens ziekte verergert.

Iatrogene gezondheid.
Hoe je houding en taalvaardigheid een ziekteverloop of pijn positief kunt beïnvloeden… daarover gaat het volgende verhaal* :

=

Dr. Serious en Dr. Jovial
Psychiater Milton Erickson (1901-1980) onderzocht in het midden van de vorige eeuw de feiten rondom 300 operaties van twee chirurgen in het ziekenhuis waar hij zelf werkte. Beiden werden door hun collega’s geprezen om hun vakkundigheid. Erickson beweert dat hem destijds ‘door hoger hand’ verboden is om zijn bevindingen en conclusies te publiceren.

De ene goede chirurg, voor de duidelijkheid “Dr. Serious” genoemd, was een statige, serieuze man. Hij vertelde zijn patiënten – voor en na hun operatie – zakelijk, correct en direct de waarheid. Als droge feiten. Niets meer en niets minder.
De andere goede chirurg, “Dr Jovial” genoemd, was een man die speelse grapjes maakte, korte anekdotes vertelde en je bijvoorbeeld kon zeggen: “Deze operatie kan wat pittige gevolgen hebben maar gezien uw huidige lichamelijke staat, meneer/mevrouw (naam)kan het bij u wel eens gaan meevallen.”

Erickson ontdekte dat er grote significante verschillen waren tussen de resultaten van beide chirurgen. Hij onderzocht o.a. het aantal sterfgevallen na de operatie, de aard en de hoeveelheid van bijkomende complicaties, de lengte van het genezingsproces, en het aantal dagen van ziekenhuisverblijf na de operatie.
Dr. Serious scoorde op vrijwel alle fronten significant minder goed.
=

IATROGENE GEZONDHEID
Dus hoe veroorzaakt u iatrogene gezondheid?

Volgens Milton Erickson is het verschijnsel ‘iatrogene gezondheid’ nog van veel groter belang dan het verschijnsel ‘iatrogene ziekte’. Zijn advies voor dokters en tandartsen in de omgang met hun patiënten was dan ook: “Everything that you say to them is of significance.”

=

TAALKRACHTTRAINING
Voor het verkrijgen van de optimale medewerking van de ander biedt de hier gepresenteerde taalkrachttraining inventieve gesprekstactieken en suggestieve taaltechnieken. Ik wil u meteen waarschuwen dat u daarmee krachtige taalmiddelen krijgt om uw patiënt te beïnvloeden en dat daarom de wensen en het belang van de patiënt te allen tijde voorop dient te staan. En is niet iedere patiënt anders?
=

De volledige taalkrachttraining wordt gegeven aan de hand van 3 boeken: 51 hoofdstukken met effectieve taalconstructies om de ander in een goede richting te laten denken en gaan. Met ruim 90 oefeningen en 560 voorbeelden. Wilt u meer weten over deze training voor jezelf of je bedrijf, schrijf u dan in voor mijn nieuwsbrief en ontvang gratis hoofdstuk 1 en 2 (downloadbare pdf).

=